I. Panimula tungkol sa Pananaliksik(E.Kahalagahan)

E. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw lamang sa mga kabataan dahil sila ang may pinakamalaking populasyon sa ating bansa ngayon. Sila ay mas nakakainteresa na gawing paksa dahil sila ay bukas sa lahat ng bagay. Isa pang bagay ay ang mga mananaliksik ay mas madadaliang makakalap ng impormasyon dahil sila ay mga pawang mga kabataan rin.

Ang mga kabataan na kasama sa pag-aaral na ito ay ang mga kabataang nasa edad 16 hanggang 19 na taon lamang. Tulad ng nasabi sa kanina, mas madali makakakuha ng impormasyon ang mga mananaliksik sa ganitong age bracket. Isa ring dahilan kung bakit napili ang mga kabataang nasa ganitong edad ay dahil ang kanilang antas ng pag-iisip ay sapat upang makakuha ang mga mananaliksik ng mga importanteng datos.

Ang mga napiling lugar naman ay ang Bacoor, Cavite at España, Manila. Ang mga lugar na ito ay malalapit sa mga mananaliksik kaya napili ang mga ito. Isang magandang halimbawa ang España, Manila ng bahagi ng isang lungsod at ang Bacoor, Cavite rin naman ay isang magandang halimbawa ng probinsya.Ang paksang pamumuhay naman ay sumasaklaw sa mga gawain ng mga kabataan sa mga nasabing lugar. Kasama sa pag-aaral nito ang mga bagay na ginagawa ng mga kabataan kung libre ang oras nila. Sumasaklaw rin ang paksang pamumuhay sa mga lugar na pinupuntahan ng mga kabataang ito ganun na rin ang mga taong kasama nila at kung paano sila nakakaapekto sa kanilang pamumuhay.

No comments: